Rút tiền MEXC - MEXC Việt Nam

Cách rút tiền từ MEXC
Với sự phổ biến ngày càng tăng của giao dịch tiền điện tử, các nền tảng như MEXC đã trở nên cần thiết đối với các nhà giao dịch muốn mua, bán và giao dịch tài sản kỹ thuật số. Một khía cạnh quan trọng trong việc quản lý việc nắm giữ tiền điện tử của bạn là biết cách rút tài sản của bạn một cách an toàn. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách rút tiền điện tử khỏi MEXC, đảm bảo an toàn cho tiền của bạn trong suốt quá trình.

Cách bán tiền điện tử qua chuyển khoản ngân hàng (SEPA)

1. Đăng nhập vào MEXC của bạn , nhấp vào [Mua tiền điện tử] trên thanh điều hướng phía trên và chọn [Chuyển khoản ngân hàng toàn cầu].
Cách rút tiền từ MEXC

2. Chọn tab Bán và bây giờ bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch Bán Fiat
Cách rút tiền từ MEXC
3. Thêm tài khoản nhận . Hoàn thành thông tin tài khoản ngân hàng của bạn trước khi bạn tiếp tục bán Fiat, sau đó nhấp vào [Tiếp tục].

Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng tài khoản ngân hàng bạn đã thêm có cùng tên với tên KYC của bạn.
Cách rút tiền từ MEXC
4. Chọn EUR làm tiền tệ Fiat cho lệnh Bán Fiat. Chọn Tài khoản thanh toán nơi bạn muốn nhận thanh toán từ MEXC.

Sau đó, nhấp vào [Xác nhận và đặt hàng], sau đó nhấp vào [Bán ngay] và bạn sẽ được chuyển đến trang Đặt hàng.

Lưu ý: Báo giá theo thời gian thực dựa trên Giá tham khảo, có thể cập nhật định kỳ. Tỷ giá bán Fiat được xác định thông qua tỷ giá hối đoái thả nổi được quản lý.Cách rút tiền từ MEXC

Cách rút tiền từ MEXC
Cách rút tiền từ MEXC
5. Xác nhận chi tiết đơn hàng trong hộp bật lên Xác nhận và nhấp vào [Gửi] để tiếp tục sau khi xác minh

Nhập mã bảo mật Google Authenticator 2FA gồm sáu (6) chữ số từ Ứng dụng Google Authenticator của bạn. Sau đó nhấp vào [Có] để tiếp tục giao dịch Bán Fiat.
Cách rút tiền từ MEXC
Cách rút tiền từ MEXC6. Xin chúc mừng! Bán Fiat của bạn đã được xử lý. Dự kiến ​​số tiền sẽ được ghi có vào Tài khoản thanh toán được chỉ định của bạn trong vòng 2 ngày làm việc.
Cách rút tiền từ MEXC

Cách bán tiền điện tử qua P2P trên MEXC

Bán tiền điện tử qua P2P trên MEXC (Trang web)

1. Đăng nhập vào MEXC của bạn , nhấp vào [Mua tiền điện tử] và chọn [Giao dịch P2P].
Cách rút tiền từ MEXC
2. Trên trang giao dịch, nhấp vào [Bán] và chọn loại tiền bạn muốn bán (USDT được hiển thị làm ví dụ) và nhấp vào [Bán USDT].
Cách rút tiền từ MEXC

3. Nhập số lượng (bằng tiền pháp định của bạn) hoặc số lượng (bằng tiền điện tử) bạn muốn bán.

Thêm phương thức thu thập của bạn, đánh dấu vào ô và nhấp vào [Bán USDT].
Cách rút tiền từ MEXC
4. Khi ở trên trang đặt hàng, Người bán P2P có 15 phút để thực hiện thanh toán vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn. Xem lại [Thông tin đặt hàng] một cách tỉ mỉ. Xác nhận rằng tên tài khoản được trình bày trên [Phương thức thu thập] khớp với tên đã đăng ký của bạn trên MEXC; sự khác biệt có thể dẫn đến việc Người bán P2P từ chối đơn hàng.

Sử dụng hộp Trò chuyện trực tiếp để liên lạc theo thời gian thực với người bán, tạo điều kiện tương tác nhanh chóng và hiệu quả.

Lưu ý: Việc bán tiền điện tử thông qua P2P sẽ được thực hiện độc quyền thông qua tài khoản Fiat. Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy đảm bảo rằng tiền của bạn có sẵn trong tài khoản Fiat của bạn.
Cách rút tiền từ MEXC5. Khi bạn đã nhận thành công khoản thanh toán của mình từ Người bán P2P, vui lòng chọn hộp [ Đã nhận thanh toán ]. Cách rút tiền từ MEXC
6. Nhấp vào [ Xác nhận ] để tiến hành đặt hàng P2P;
Cách rút tiền từ MEXC7. Vui lòng nhập mã bảo mật sáu (6) chữ số từ Ứng dụng Google Authenticator của bạn. Sau đó, nhấp vào [Có] để kết thúc giao dịch Bán P2P.
Cách rút tiền từ MEXC
8. Xin chúc mừng! Lệnh bán P2P của bạn đã được hoàn tất thành công.
Cách rút tiền từ MEXC
Để xem lại các giao dịch P2P trước đây của bạn, chỉ cần nhấp vào nút Đơn hàng . Điều này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan toàn diện về tất cả các giao dịch P2P trước đây của bạn để dễ dàng tham khảo và theo dõi.
Cách rút tiền từ MEXCBán tiền điện tử qua P2P trên MEXC (Ứng dụng)

1. Mở ứng dụng MEXC của bạn và nhấp vào [Thêm].
Cách rút tiền từ MEXC
2. Chọn [Mua tiền điện tử].
Cách rút tiền từ MEXC
3. Chọn P2P.

Trên trang giao dịch, nhấp vào [Bán] và chọn loại tiền bạn muốn bán, sau đó nhấp vào [Bán USDT].
Cách rút tiền từ MEXC

4. Nhập số lượng (bằng tiền pháp định của bạn) hoặc số lượng (bằng tiền điện tử) bạn muốn bán.

Thêm phương thức thu thập của bạn, đánh dấu vào ô và nhấp vào [Bán USDT].
Cách rút tiền từ MEXC

5. Kiểm tra thông tin đơn hàng. Vui lòng đảm bảo rằng tên tài khoản hiển thị trên phương thức Thu thập khớp với tên đã đăng ký MEXC của bạn. Nếu không, Người bán P2P có thể từ chối đơn đặt hàng.

Sau khi bạn nhận được khoản thanh toán thành công từ Người bán P2P, hãy nhấn vào [ Đã nhận thanh toán ].

Bấm vào [ Xác nhận ] để tiến hành đặt lệnh Bán P2P.
Cách rút tiền từ MEXC
6. Vui lòng nhập mã bảo mật gồm sáu chữ số do Ứng dụng Google Authenticator của bạn tạo để bảo mật giao dịch Bán P2P. Tham khảo hướng dẫn toàn diện về phát hành mã thông báo an toàn trong P2P. Sau khi nhập, nhấp vào [Có] để hoàn tất và hoàn thành lệnh Bán P2P.

Xin chúc mừng, giao dịch Bán P2P của bạn hiện đã kết thúc thành công!

Lưu ý: Để thực hiện việc bán tiền điện tử thông qua P2P, giao dịch sẽ chỉ sử dụng tài khoản Fiat. Do đó, điều quan trọng là phải xác nhận rằng tiền của bạn có sẵn trong tài khoản Fiat trước khi bắt đầu giao dịch.


Cách rút tiền từ MEXC
Cách rút tiền từ MEXC Cách rút tiền từ MEXC

7. Điều hướng đến góc trên cùng bên phải và chọn menu Tràn. Xác định vị trí và nhấp vào nút Đơn hàng . Điều này sẽ cấp cho bạn quyền truy cập vào danh sách toàn diện về tất cả các giao dịch P2P trước đây của bạn để dễ dàng xem và tham khảo.

Cách rút tiền từ MEXC Cách rút tiền từ MEXC


Cách rút tiền điện tử trên MEXC

Rút tiền điện tử trên MEXC (Trang web)

1. Đăng nhập vào MEXC của bạn , nhấp vào [Ví] và chọn [Rút tiền].
Cách rút tiền từ MEXC
2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn rút.
Cách rút tiền từ MEXC
3. Điền địa chỉ rút tiền, mạng lưới và số tiền rút rồi nhấp vào [Gửi].
Cách rút tiền từ MEXC

4. Nhập xác minh email và mã Google Authenticator rồi nhấp vào [Gửi].
Cách rút tiền từ MEXC
5. Sau đó, đợi quá trình rút tiền hoàn tất thành công.

Bạn có thể nhấp vào [Trạng thái theo dõi] để xem giao dịch rút tiền của mình.
Cách rút tiền từ MEXC

Rút tiền điện tử trên MEXC (Ứng dụng)

1. Mở ứng dụng MEXC của bạn, nhấp vào [Ví].
Cách rút tiền từ MEXC
2. Nhấn vào [Rút tiền] .
Cách rút tiền từ MEXC
3. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn rút. Ở đây, chúng tôi sử dụng USDT làm ví dụ.
Cách rút tiền từ MEXC
4. Chọn [Rút tiền trên chuỗi].
Cách rút tiền từ MEXC
5. Nhập địa chỉ rút tiền, chọn mạng và điền số tiền rút. Sau đó, nhấn vào [Xác nhận].
Cách rút tiền từ MEXC

6. Sau khi bạn xác nhận thông tin là chính xác, hãy nhấp vào [Xác nhận rút tiền].
Cách rút tiền từ MEXC

7. Nhập xác minh email và mã Google Authenticator. Sau đó, nhấn vào [Gửi].
Cách rút tiền từ MEXC

8. Sau khi yêu cầu rút tiền đã được gửi, hãy đợi tiền được ghi có.

Rút tiền điện tử thông qua chuyển khoản nội bộ trên MEXC (Trang web)

1. Đăng nhập vào MEXC của bạn , nhấp vào [Ví] và chọn [Rút tiền].
Cách rút tiền từ MEXC
2. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn rút.
Cách rút tiền từ MEXC
3. Chọn [Người dùng MEXC] . Hiện tại, bạn có thể chuyển bằng UID, số điện thoại di động hoặc địa chỉ email.

Nhập thông tin bên dưới và số tiền chuyển khoản. Sau đó, chọn [Gửi].
Cách rút tiền từ MEXC
4. Nhập xác minh email và mã Google Authenticator rồi nhấp vào [Gửi].
Cách rút tiền từ MEXC
5. Sau đó, quá trình chuyển tiền đã hoàn tất.

Bạn có thể nhấp vào [Kiểm tra lịch sử chuyển khoản] để xem trạng thái của mình.
Cách rút tiền từ MEXC

Rút tiền điện tử thông qua chuyển khoản nội bộ trên MEXC (Ứng dụng)

1. Mở ứng dụng MEXC của bạn, nhấp vào [Ví].
Cách rút tiền từ MEXC
2. Nhấn vào [Rút tiền] .
Cách rút tiền từ MEXC
3. Chọn loại tiền điện tử bạn muốn rút. Ở đây, chúng tôi sử dụng USDT làm ví dụ.
Cách rút tiền từ MEXC
4. Chọn [Chuyển khoản MEXC] làm phương thức rút tiền.
Cách rút tiền từ MEXC
5. Hiện tại bạn có thể chuyển bằng UID, số điện thoại di động hoặc địa chỉ email.

Nhập thông tin bên dưới và số tiền chuyển khoản. Sau đó, chọn [Gửi].
Cách rút tiền từ MEXC

6. Kiểm tra thông tin của bạn và nhấn vào [Xác nhận].
Cách rút tiền từ MEXC

7. Nhập xác minh email và mã Google Authenticator. Sau đó, nhấn vào [Xác nhận].
Cách rút tiền từ MEXC
8. Sau đó, giao dịch của bạn đã hoàn tất.

Bạn có thể nhấn vào [Kiểm tra lịch sử chuyển khoản] để xem trạng thái của mình.
Cách rút tiền từ MEXC
Những điều cần lưu ý
 • Khi rút USDT và các loại tiền điện tử khác hỗ trợ nhiều chuỗi, hãy đảm bảo mạng khớp với địa chỉ rút tiền của bạn.
 • Đối với việc rút tiền theo yêu cầu Ghi nhớ, hãy sao chép Bản ghi nhớ chính xác từ nền tảng nhận trước khi nhập để tránh mất tài sản.
 • Nếu địa chỉ được đánh dấu [Địa chỉ không hợp lệ], hãy xem lại địa chỉ hoặc liên hệ với Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.
 • Kiểm tra phí rút tiền cho mỗi loại tiền điện tử trong [Rút tiền] - [Mạng].
 • Tìm [Phí rút tiền] cho loại tiền điện tử cụ thể trên trang rút tiền.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tại sao khoản tiền rút của tôi chưa đến?

Việc chuyển tiền bao gồm các bước sau:

 • Giao dịch rút tiền do MEXC thực hiện.
 • Xác nhận mạng blockchain.
 • Gửi tiền trên nền tảng tương ứng.

Thông thường, TxID (ID giao dịch) sẽ được tạo trong vòng 30–60 phút, cho biết rằng nền tảng của chúng tôi đã hoàn tất thành công thao tác rút tiền và các giao dịch đang chờ xử lý trên blockchain.

Tuy nhiên, vẫn có thể mất một thời gian để một giao dịch cụ thể được xác nhận bởi blockchain và sau đó là bởi nền tảng tương ứng.

Do khả năng tắc nghẽn mạng nên việc xử lý giao dịch của bạn có thể bị chậm trễ đáng kể. Bạn có thể sử dụng ID giao dịch (TxID) để tra cứu trạng thái chuyển khoản bằng trình khám phá blockchain.

 • Nếu trình khám phá blockchain cho thấy giao dịch chưa được xác nhận, vui lòng đợi quá trình hoàn tất.
 • Nếu trình khám phá blockchain cho thấy giao dịch đã được xác nhận, điều đó có nghĩa là tiền của bạn đã được gửi thành công từ MEXC và chúng tôi không thể cung cấp thêm bất kỳ hỗ trợ nào về vấn đề này. Bạn sẽ cần liên hệ với chủ sở hữu hoặc nhóm hỗ trợ của địa chỉ mục tiêu và tìm kiếm sự trợ giúp thêm.


Nguyên tắc quan trọng về rút tiền điện tử trên nền tảng MEXC

 1. Đối với tiền điện tử hỗ trợ nhiều chuỗi như USDT, vui lòng đảm bảo chọn mạng tương ứng khi thực hiện yêu cầu rút tiền.
 2. Nếu tiền điện tử rút yêu cầu MEMO, vui lòng đảm bảo sao chép MEMO chính xác từ nền tảng nhận và nhập chính xác. Nếu không, tài sản có thể bị mất sau khi rút tiền.
 3. Sau khi nhập địa chỉ, nếu trang cho biết địa chỉ không hợp lệ, vui lòng kiểm tra địa chỉ hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
 4. Phí rút tiền khác nhau đối với mỗi loại tiền điện tử và có thể được xem sau khi chọn loại tiền điện tử trên trang rút tiền.
 5. Bạn có thể xem số tiền rút tối thiểu và phí rút cho loại tiền điện tử tương ứng trên trang rút tiền.


Làm cách nào để kiểm tra trạng thái giao dịch trên blockchain?

1. Đăng nhập vào MEXC của bạn, nhấp vào [Ví] và chọn [Lịch sử giao dịch].
Cách rút tiền từ MEXC
2. Nhấp vào [Rút tiền] và tại đây bạn có thể xem trạng thái giao dịch của mình.
Cách rút tiền từ MEXC
Thank you for rating.