MEXC Futures Newbie Event - 200 USDT ฟรี

MEXC Futures Newbie Event - 200 USDT ฟรี
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 สัปดาห์
  • โปรโมชั่น: ฟรี 200 USDT


เวลากิจกรรม:
1 สัปดาห์

คุณสมบัติ:
ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนผ่านลิงก์คำเชิญที่กำหนดและทำการตรวจสอบ KYC ให้เสร็จสิ้นจะมีสิทธิ์เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ จำกัดเฉพาะผู้ใช้ 50 คนแรกเท่านั้น

รางวัลกิจกรรม:
1. สิ่งใหม่สำหรับรางวัล Futures:
เปิดใช้งานบัญชี Futures ของคุณและซื้อขายจำนวนเท่าใดก็ได้ในช่วงเวลากิจกรรม รับ10 USDTFutures Bonus

2. รางวัลเติมเงิน:
ในช่วงระยะเวลากิจกรรม ฝากสุทธิ ≥ 100 USDT ไปยังบัญชี Futures รับเพิ่มเติม 5% Futures Credit เป็นโบนัสตามจำนวนเงินฝากสุทธิ (โบนัส 5% ต่อยอดที่ 100 USDT ต่อผู้ใช้หนึ่งราย)

เงินฝากสุทธิ ≥ 10,000 USDTรับ 200 USDTFutures Credit

หมายเหตุ:
1. เงินฝากสุทธิของบัญชีฟิวเจอร์ส = “โอนเข้า” – “โอนออก”

2. Futures Bonus มีอายุ 30 วัน และสามารถใช้เป็นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม การสูญเสีย เงินทุน

3. กำไรที่ได้จากการใช้ Futures Bonus สามารถโอนออกได้ อย่างไรก็ตาม โบนัสนั้นไม่สามารถโอนออกได้ การโอนออกที่มีเครดิตคงเหลือในบัญชีฟิวเจอร์สจะนำไปสู่การหักล้างโบนัสฟิวเจอร์สทั้งหมด

4. สำหรับผู้ใช้ที่เสร็จสิ้นภารกิจกิจกรรม โบนัสจะถูกแจกจ่ายไปยังบัญชีของคุณภายใน 3 วันหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม

Thank you for rating.